Postępowanie AZP/Z-009/2020

22-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21183/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-009/2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie oprogramowania do symulacji zabiegów zakresu podstawowych klinicznych dziedzin stomatologicznych wykorzystującego jako medium technologię wirtualnej rzeczywistości oraz zakup 50 urządzeń w technologii rozszerzonej rzeczywistości, wykorzystujących oprogramowanie i kompatybilnych z oprogramowaniem do nauczania podstawowych stomatologicznych zabiegów klinicznych, wraz ze sprzętem komputerowym, pozwalającym na sprawne funkcjonowanie tych urządzeń

Termin składania ofert: do dnia 17 lutego 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )