Postępowanie AEZ/S-029/2020

22-05-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/14656/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-029/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów i sprzętu stomatologicznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Myjki ultradźwiękowe – 3 szt. Pakiet 2 Negatoskopy – 7 szt. Pakiet 3 Lampa polimeryzacyjna – 5 szt. Pakiet 4 Endometr – 5 szt. Pakiet 5 Kamera wewnątrzustna – 1 szt. Pakiet 6 Skaner stomatologiczny z oprogramowaniem – 1 zestaw Pakiet 7 Lampa polimeryzacyjna – 1 szt. Pakiet 8 Aparat do mierzenia długości kanału – 4 szt. Pakiet 9 Kondylograf z wyposażeniem – 1 zestaw Pakiet 10 Skaler stomatologiczny – 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 01 czerwca 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )