Postępowanie AEZ/S-093/2022

02-09-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/71304/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-093/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów specjalistycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Laserowy refleksyjny skaningowy mikroskop konfokalny in vivo z wyposażeniem; Pakiet 2: Linijna Konfokalna Optyczna Koherentna Tomografia in vivo z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 07 października 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )