Postępowanie AEZ/S-207/2015

08-12-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-207/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów, sprzętu i mebli stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 16 grudnia 2015 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 31-12-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 6 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów, sprzętu i mebli stomatologicznych w podziale na pakiety.
  • 21-12-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 i 7 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 2, 3, 4 i 5 w postępowaniu pn. Dostawa wyrobów, sprzętu i mebli stomatologicznych w podziale na pakiety.