Postępowanie AZP/Z-026/2021

02-07-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/32988/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-026/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa symulatorów medycznych wysokiej wierności w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa zaawansowanego symulatora pacjenta dorosłego z wyposażeniem; Pakiet 2: Dostawa zaawansowanego symulatora dziecka z wyposażeniem; Pakiet 3: Dostawa symulatora USG współpracującego z symulatorem; Pakiet 4: Dostawa zaawansowanego symulatora dziecka z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 06 sierpnia 2021 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )