Postępowanie AEZ/S-159/2015

05-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-159/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2015 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 16-10-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa aparatury dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego, w podziale na pakiety