Postępowanie AEZ/S-026/2022

01-04-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/56644/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-026/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Merck

Termin składania ofert: do dnia 24 maja 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 2 )