Postępowanie AEZ/S-105/2020

30-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21661/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-105/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Stacja robocza – 1 szt. Pakiet 2 - Tablet z wyposażeniem – 8 szt. Pakiet 3 - Tablet + aplikacje – 1 szt. Pakiet 4 - Tablet z wyposażeniem – 2 szt. Pakiet 5 - Tablet – 7 szt. Pakiet 6 - Tablet – 3 szt. Pakiet 7- Tablet z klawiaturą – 1 szt. Pakiet 8 - Laptop – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 15 stycznia 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )