Postępowanie AEZ/S-025/2020

27-02-2020

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży i materiałów do utrzymania czystości w pomieszczeniach laboratoriów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej; Pakiet 2 – Sukcesywne dostawy materiałów do utrzymania czystości; Pakiet 3 – Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej i zabezpieczającej

Termin składania ofert: do dnia 13 marca 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )