Postępowanie AZP/Z-012/2021

02-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/25677/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-012/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leków oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu „A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)”

Termin składania ofert: do dnia 04 maja 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )