Postępowanie AEZ/S-083/2016

09-05-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-083/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM.Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biblioteki Głównej WUM.Pakiet 3: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Opieki Zdrowotnej WUM. Pakiet 4: Dostawa drukarki na potrzeby Działu Fotomedycznego WUM Pakiet 5: Dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych na potrzeby Działu Informatyki WUM.Pakiet 6: Dostawa telewizora na potrzeby Kiliniki Neurotraumatologii i Traumatologii Dzieci z Pododdziałem Okulistyki WUM.Pakiet 7: Dostawa jednostki centralnej komputera na potrzeby Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 8: Dostawa tabletu na potrzeby Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM.

Termin składania ofert: do dnia 17 maja 2016 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 33 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 30-05-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM.Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biblioteki Głównej WUM.Pakiet 3: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Opieki Zdrowotnej WUM. Pakiet 4: Dostawa drukarki na potrzeby Działu Fotomedycznego WUM Pakiet 5: Dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych na potrzeby Działu Informatyki WUM.Pakiet 6: Dostawa telewizora na potrzeby Kiliniki Neurotraumatologii i Traumatologii Dzieci z Pododdziałem Okulistyki WUM.Pakiet 7: Dostawa jednostki centralnej komputera na potrzeby Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 8: Dostawa tabletu na potrzeby Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM.