Postępowanie AZP/Z-017/2021

02-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/25679/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-017/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa tabletu – 1 szt.; Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt.; Pakiet 3: Dostawa laptopów – 3 szt.; Pakiet 4: Dostawa komputera stacjonarnego – 1 szt.; Pakiet 5: Dostawa Gogli VR – 1 szt.; Pakiet 6: Dostawa Gogli VR – 5 szt.; Pakiet 7: Dostawa Gogli AR – 4 szt.; Pakiet 8: Dostawa laptopów – 5 szt.; Pakiet 9: Dostawa tabletów – 25 szt.; Pakiet 10: Dostawa tabletu – 1 szt.;

Termin składania ofert: do dnia 06 maja 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )