Postępowanie AEZ/S-073/2022

28-06-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/64940/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-073/2022

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-073/2022 Pakiet 1: Remont i przebudowa pomieszczeń Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych, w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie, Pakiet 2: Remont elewacji budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14/16 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 08 lipca 2022 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )