Postępowanie AEZ/S-049/2015

12-05-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-049/2015

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń stomatologicznych w jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pakiet 1 - świadczenie usług konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń stomatologicznych w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia oraz Zakładzie Stomatologii Dziecięcej; Pakiet 2 - świadczenie usług konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń stomatologicznych w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej

Termin składania ofert: do dnia 20 maja 2015 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 22-05-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń stomatologicznych w jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego