Postępowanie AEZ/S-105/2014

06-06-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-105/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa kserokopiarki na potrzeby Kliniki Neurochirurgii WUM Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM Pakiet 3: Dostawa 4 komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM . Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Badania Środowiska WUM.Pakiet 5: Dostawa drukarki kolorowej wraz z akcesoriami na potrzeby II Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 16 czerwca 2014 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 25-06-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa kserokopiarki na potrzeby Kliniki Neurochirurgii WUM Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM Pakiet 3: Dostawa 4 komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM . Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Badania Środowiska WUM.Pakiet 5: Dostawa drukarki kolorowej wraz z akcesoriami na potrzeby II Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej WUM.