Postępowanie AEZ/S-130/2013

27-05-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-130/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2013 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 21-06-2013

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1 i 2 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 3 i 4 w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.