Postępowanie AZP/Z-036/2021

16-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/39298/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-036/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa wirówek, vorteksów, rotorów i innych drobnych urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety znak sprawy AZP/Z-036/2021 Pakiet 1: Dostawa inkubatora CO2; Pakiet 2: Dostawa mieszadła mechanicznego z wyposażeniem; Pakiet 3: Dostawa mieszadeł magnetycznych z grzaniem i wyposażeniem; Pakiet 4: Dostawa suszarki laboratoryjnej; Pakiet 5: Dostawa wag analitycznych; Pakiet 6: Dostawa systemu do oczyszczania wody z wyposażeniem; Pakiet 7: Dostawa zestawów do elektroforezy z wyposażeniem; Pakiet 8: Dostawa mikroskopów biologicznych; Pakiet 9: Dostawa autoklawu z wyposażeniem; Pakiet 10: Dostawa czytnika wielodetekcyjnego; Pakiet 11: Dostawa systemu do elektroporacji z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 06 października 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )