Postępowanie AZP/Z-021/2020

22-07-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/16117/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-021/2020

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad badaniem klinicznym (CRO) w projekcie „Badanie kliniczne wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo oceniające wpływ transplantacji mikrobioty jelitowej pełniącej funkcję modulatora odpowiedzi zapalnej (immunomodulacja), dołączonej do terapii standardowej, na redukcję ryzyka progresji choroby COVID19 z nasilającą się burzą cytokinową i procesem zapalnym.

Termin składania ofert: do dnia 28 sierpnia 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )