Postępowanie AEZ/S-035/2021

23-07-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/34936/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-035/2021

Przedmiot zamówienia: Świadczenie przez Wykonawcę usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 18 sierpnia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )