Postępowanie AEZ/S-211/2013

20-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-211/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT, Pakiet 1- zamrażarka niskotemperaturowa Pakiet 2 - sterylizator parowy Pakiet 3- autoklawy Pakiet 4 - cieplarki, suszarki, inkubatory Pakiet 5- komory laminarne Pakiet 6- komora laminarna Pakiet 7- komora laminarna Pakiet 8- komora do pracy sterylnej Pakiet 9- autoklaw Pakiet 10 - zgrzewarka Pakiet 11- cieplarka z wymuszonym obiegiem powietrza

Termin składania ofert: do dnia 29 października 2013 do godziny 08:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 34 )

Wynik postępowania ( 5 )

 • 25-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostaw objetych pakietami 3, 7 i 9 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.
 • 22-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT w zakresie pakietu 4.
 • 15-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietu 2 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.
 • 13-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT w zakresie pakietu 1 oraz 4
 • 31-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborzez najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu 8 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie pakietów 5, 6, 10 i 11 w postępowaniu pod nazwą "Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT"