Postępowanie AEZ/S-199/2014

15-12-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-199/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu audio-video oraz urządzenia wielofunkcyjnego wraz z instalacją, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 23 grudnia 2014 do godziny 12:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 02-01-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia objętej Pakietem 2 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie części zamówienia objętej Pakietem 1 w postępowaniu pn. Dostawa systemu audio-video oraz urządzenia wielofunkcyjnego wraz z instalacją, w podziale na pakiety