Postępowanie AEZ/S-111/2013

26-06-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-111/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa zestawu narzędzi chirurgicznych, 2)Pakiet 2 - dostawa głowic liniowych do posiadanego przez Zamawiającego aparatu usg firmy Toshiba SSA-790A Aplio XG, 3)Pakiet 3 - dostawa zestawu do fototerapii noworodków, 4)Pakiet 4 - dostawa zestawu do prób wysiłkowych, 5)Pakiet 5 - dostawa spirometru z wyposażeniem, 6)Pakiet 6 - dostawa elektrokardiografu

Termin składania ofert: do dnia 10 lipca 2013 do godziny 10:45 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 36 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 31-07-2013

    pobierz Dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa zestawu narzędzi chirurgicznych, 2)Pakiet 2 - dostawa głowic liniowych do posiadanego przez Zamawiającego aparatu usg firmy Toshiba SSA-790A Aplio XG, 3)Pakiet 3 - dostawa zestawu do fototerapii noworodków, 4)Pakiet 4 - dostawa zestawu do prób wysiłkowych, 5)Pakiet 5 - dostawa spirometru z wyposażeniem, 6)Pakiet 6 - dostawa elektrokardiografu
  • 29-07-2013

    pobierz Dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa zestawu narzędzi chirurgicznych, 2)Pakiet 2 - dostawa głowic liniowych do posiadanego przez Zamawiającego aparatu usg firmy Toshiba SSA-790A Aplio XG, 3)Pakiet 3 - dostawa zestawu do fototerapii noworodków, 4)Pakiet 4 - dostawa zestawu do prób wysiłkowych, 5)Pakiet 5 - dostawa spirometru z wyposażeniem, 6)Pakiet 6 - dostawa elektrokardiografu