Postępowanie AEZ/S-151/2014

08-08-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-151/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUMPakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Otolaryngologii WUM WUM Pakiet 3: Dostawa dwóch projektorów na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej WUM Pakiet 4: Dostawa drukarki kolorowej wraz z akcesoriami na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM.Pakiet 5: Dostawa tabletu na potrzeby Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu z oddziałami: Pielęgniarstwa, Zdrowia Publicznego, Dietetyki WUM. Pakiet 6: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Sekretariatu Organizacji Studenckich WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera stacjonarnego wraz z monitorem na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM.Pakiet 8: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby II Kliniki Psychiatrycznej WUM.Pakiet 9: Dostawa tabletu na potrzeby WUM.

Termin składania ofert: do dnia 21 sierpnia 2014 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 26-08-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety.