Postępowanie AEZ/S-107/2016

22-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-107/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa spektrofotometru i miernika potencjału ORP, 2)Pakiet 2 - dostawa chłodziarko zamrażarki, 3)Pakiet 3 - dostawa linijek do analizy zapisu EKG, 4)Pakiet 4 - dostawa sprzętu laboratoryjnego, 5)Pakiet 5 - dostawa lodówko zamrażarek 6)Pakiet 6 - dostawa chłodziarko zamrażarki laboratoryjnej

Termin składania ofert: do dnia 08 sierpnia 2016 do godziny 11:50 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 29 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 19-08-2016

    pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa spektrofotometru i miernika potencjału ORP,2)Pakiet 2 - dostawa chłodziarko zamrażarki,3)Pakiet 3 - dostawa linijek do analizy zapisu EKG,4)Pakiet 4 - dostawa sprzętu laboratoryjnego,5)Pakiet 5 - dostawa lodówko zamrażarek 6)Pakiet 6 - dostawa chłodziarko zamrażarki laboratoryjnej