Postępowanie AEZ/S-169/2015

30-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-169/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-169/2015

Termin składania ofert: do dnia 09 listopada 2015 do godziny 08:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 3 )

  • 18-11-2015

    pobierz Sprostowanie do zawiadomienia z dnia 17.11.2015r, o udzieleniu zamówienia publicznego zakresie dostawy objętej Pakietem 3 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie dostawy objętej Pakietem 2 w postepowaniu pn.Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w podziale na pakiety.
  • 17-11-2015

    pobierz Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego zakresie dostawy objętej Pakietem 3 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie dostawy objętej Pakietem 2 w postepowaniu pn.Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w podziale na pakiety.
  • 12-11-2015

    pobierz Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-169/2015, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie dostawy objętej Pakietem 4 oraz unieważnił postępowanie w zakresie dostawy objętej Pakietem 1.