Postępowanie AEZ/S-010/2016

25-01-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-010/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.Pakiet 2: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM.Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM.Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM.Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM.Pakiet 10: Dostawa komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 02 lutego 2016 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 39 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 12-02-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.
  • 09-02-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 2: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM.Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM.Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM.Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM.Pakiet 10: Dostawa komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM.