Postępowanie AEZ/S-067/2016

13-04-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-067/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wykonanie usługi cateringowej podczas 4-dniowego Kongresu pn. 12th Warsaw International Medical Congress (12.05. - 15.05.2016 r.), Pakiet 2: Wykonanie usługi cateringowej po zakończeniu uroczystego posiedzenia Senatu poświęconego przyznaniu nagród JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pracownikom Uczelni (27.06.2016 r.)

Termin składania ofert: do dnia 21 kwietnia 2016 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 10-05-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowaniu pn. Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety, w zakresie usług objętych Pakietem 2.
  • 27-04-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietu 1 w postępowaniu pn. Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety:ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 1: Wykonanie usługi cateringowej podczas 4-dniowego Kongresu pn. 12th Warsaw International Medical Congress (12.05. - 15.05.2016r.).