Postępowanie AEZ/S-075/2014

09-04-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych oraz sukcesywne dostarczanie posiłków dla uczestników kursu Pielęgniarstwo Transplantacyjne, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Wykonanie usługi cateringowej podczas 3-dniowego Kongresu pn. 10th Warsaw International Medical Congress (16-18.05.2014 r.), zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1.1 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 6.1 do SIWZ); Pakiet 2 -Wykonanie usługi cateringowej podczas V Konferencji Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (27.05.2014 r.), zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1.2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 6.2 do SIWZ); Pakiet 3 - Sukcesywne dostarczanie posiłków dla uczestników czterech edycji kursu Pielęgniarstwo Transplantacyjne, realizowanych w ramach 22 zjazdów, od dnia 09-05-2014 r. do dnia 22-02-2015 r., zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1.3 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 6.3 do SIWZ).

Termin składania ofert: do dnia 17 kwietnia 2014 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 25-04-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie usług objętych Pakietem 1 i Pakietem 2- w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych oraz sukcesywne dostarczanie posiłków dla uczestników kursu ‹Pielęgniarstwo Transplantacyjne›, w podziale na pakiety , znak sprawy: AEZ/S-075/2014
  • 18-04-2014

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie usługi objętej Pakietem 3 w postępowaniu pn. Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych oraz sukcesywne dostarczanie posiłków dla uczestników kursu ‹Pielęgniarstwo Transplantacyjne›, w podziale na pakiety