Postępowanie AEZ/S-110/2015

29-07-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-110/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego, mebli specjalistycznych i wyposażenia dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 07 września 2015 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 33 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 29-09-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia objętych Pakietami 3, 4 i 7 w postępowaniu pn. Dostawa aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego, mebli specjalistycznych i wyposażenia dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego, w podziale na pakiety
  • 23-09-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia objętych Pakietami 2, 5 i 6 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie części zamówienia objętej Pakietem 1 w postępowaniu pn. Dostawa aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego, mebli specjalistycznych i wyposażenia dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego, w podziale na pakiety