Postępowanie AEZ/S-043/2020

02-06-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/14887/details

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-043/2020

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dostaw i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wykonanie dostawy i instalacji kompletu klimatyzatora na potrzeby Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WUM oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji. Pakiet 2: Wykonanie dostawy i instalacji kompletu klimatyzatora na potrzeby Zakładu Fizjologii i Patomorfologii Eksperymentalnej WUM oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji. Pakiet 3: Wykonanie dostawy i instalacji kompletu klimatyzatora na potrzeby Centrum Dydaktycznego WUM oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji.

Termin składania ofert: do dnia 17 czerwca 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )