Postępowanie AEZ/S-110/2013

17-05-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-110/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1 dostawa ureterorenofiberoskopu i kontenera do sterylizacji fiberoskopów, 2) Pakiet 2 dostawa głowic liniowych do badania narządów, 3) Pakiet 3 dostawa autoklawu, 4) Pakiet 4 dostawa destylarki, 5) Pakiet 5 dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem, 6) Pakiet 6 dostawa zestawu do foto terapii, 7) Pakiet 7 dostawa łaźni wodnej z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 27 maja 2013 do godziny 13:57 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 29 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 04-06-2013

    pobierz Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1 dostawa ureterorenofiberoskopu i kontenera do sterylizacji fiberoskopów,2) Pakiet 2 dostawa głowic liniowych do badania narządów,3) Pakiet 3 dostawa autoklawu,4) Pakiet 4 dostawa destylarki,5) Pakiet 5 dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem,6) Pakiet 6 dostawa zestawu do foto terapii,7) Pakiet 7 dostawa łaźni wodnej z wyposażeniem