Postępowanie AEZ/S-068/2021

01-12-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/46793/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-068/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy paliw silnikowych, znak sprawy: AEZ/S-068/2021

Termin składania ofert: do dnia 09 grudnia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 2 )