Postępowanie AEZ/S-134/2014

08-08-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-134/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii w aparaturę medyczną i sprzęt laboratoryjny, w podziale na pakiety. Pakiet 1: próżniowy procesor tkankowy, kriostat, barwiarka do badań śródoperacyjnych kompatybilna z kriostatem, barwiarka do barwień podstawowych zintegrowana z zaklejarką szkiełkową, urządzenie do automatycznych barwień immunohistochemicznych oraz hybrydyzacji in situ; Pakiet 2: systemy oczyszczania wody; Pakiet 3: rozbudowa istniejącego systemu do kariotypowania; Pakiet 4: hybrydowy procesor mikrofalowy, łaźnia wodna histopatologiczna do skrawków parafinowych, półautomatyczny mikrotom saneczkowy, wirówka cytologiczna, drukarka do szkiełek mikroskopowych, drukarka do kasetek histopatologicznych; Pakiet 5: narzędzia sekcyjne; Pakiet 6: procesor mikrofalowy; Pakiet 7: łaźnia wodna zamykana z regulacją temperatury, mieszadło magnetyczne; Pakiet 8: łaźnia do cytogenetyki, wytrząsarka typu MultiBio 3D; Pakiet 9: mikrowirówka do próbek o poj. 2 ml, wirówka laboratoryjna; Pakiet 10: pH-metr laboratoryjny; Pakiet 11: autoklaw klasy B ; Pakiet 12: komora laminarna, inkubator z CO2 i automatyczną sterylizacją; Pakiet 13: hybrydyzator automatyczny; Pakiet 14: aparat do barwień histochemicznych (dodatkowych); Pakiet 15: aparat do barwień immunohistochemicznych, zestaw PCR Real Time; Pakiet 16: cytometr przepływowy.

Termin składania ofert: do dnia 19 września 2014 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 50 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 03-10-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii w aparaturę medyczną i sprzęt laboratoryjny, w podziale na pakiety.ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 1: próżniowy procesor tkankowy, kriostat, barwiarka do badań śródoperacyjnych kompatybilna z kriostatem, barwiarka do barwień podstawowych zintegrowana z zaklejarką szkiełkową, urządzenie do automatycznych barwień immunohistochemicznych oraz hybrydyzacji in situ; ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 2: systemy oczyszczania wody;ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 4: hybrydowy procesor mikrofalowy, łaźnia wodna histopatologiczna do skrawków parafinowych, półautomatyczny mikrotom saneczkowy, wirówka cytologiczna, drukarka do szkiełek mikroskopowych, drukarka do kasetek histopatologicznych;ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 5: narzędzia sekcyjne;ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 6: procesor mikrofalowy;ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 7: łaźnia wodna zamykana z regulacją temperatury, mieszadło magnetyczne;ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 8: łaźnia do cytogenetyki, wytrząsarka typu MultiBio 3D;ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 9: mikrowirówka do próbek o poj. 2 ml, wirówka laboratoryjna; ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 10: pH-metr laboratoryjny; ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 12: komora laminarna, inkubator z CO2 i automatyczną sterylizacją;ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 13: hybrydyzator automatyczny;ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 14: aparat do barwień histochemicznych (dodatkowych);ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 15: aparat do barwień immunohistochemicznych, zestaw PCR Real Time;ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 16: cytometr przepływowy.