Postępowanie AEZ/S-270/2013

21-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-270/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa fałdomierza, ( 1 szt. ), 2)Pakiet 2 - dostawa zestawu do ważenia i analizowania składu ciała, ( 1 szt. ), 3)Pakiet 3 - dostawa wag precyzyjnych, ( 3 szt. ), 4)Pakiet 4 - dostawa mieszadła magnetycznego z funkcją grzania, ( 1 szt. ), 5)Pakiet 5 - dostawa zestawu do podwójnej elektroforezy pionowej, ( 1 szt. ), 6)Pakiet 6 - dostawa zestawu do elektroforezy poziomej, ( 1 szt. )

Termin składania ofert: do dnia 29 listopada 2013 do godziny 09:50 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 06-12-2013

    pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postepowaniu pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa fałdomierza, ( 1 szt. ), 2)Pakiet 2 - dostawa zestawu do ważenia i analizowania składu ciała, ( 1 szt. ), 3)Pakiet 3 - dostawa wag precyzyjnych, ( 3 szt. ), 4)Pakiet 4 - dostawa mieszadła magnetycznego z funkcją grzania, ( 1 szt. ), 5)Pakiet 5 - dostawa zestawu do podwójnej elektroforezy pionowej, ( 1 szt. ), 6)Pakiet 6 - dostawa zestawu do elektroforezy poziomej, ( 1 szt. )