Postępowanie AEZ/S-140/2016

13-09-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-140/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Pakiet 1 aparaty do badań ultrasonograficznych w zakresie neonatologii i neurotraumatologii, Pakiet 2 - aparat do badań ultrasonograficznych dla Kliniki Anestezjologii, Pakiet 3 echokardiograf dla Kliniki Kardiochirurgii, Pakiet 4 aparat do krążenia pozaustrojowego dla Kliniki Kardiochirurgii, Pakiet 5 aparat do procedury ECMO.

Termin składania ofert: do dnia 28 października 2016 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )