Postępowanie AEZ/S-037/2015

15-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-037/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Symulator do badania ucha; Pakiet 2 Modele anatomiczne; Pakiet 3 Fantom do osłuchiwania tors osoby dorosłej; Pakiet 4 Modele anatomiczne; Pakiet 5 Modele kręgosłupa; Pakiet 6 Model komory mózgowej; Pakiet 7 Model mózgu; Pakiet 8 Model szkieletu człowieka; Pakiet 9 Modele anatomiczne.

Termin składania ofert: do dnia 26 maja 2015 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 26 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 08-06-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objetych Pakietami 1, 3 - 9 w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 2.