Postępowanie AEZ/S-056/2016

20-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-056/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa zestawu do fetoskopii, histeroskopii i laparoskopii, Pakiet 2 Dostawa lasera do zabiegów otolaryngologicznych wraz z systemem pochłaniania dymu, Pakiet 3 Dostawa aparatu do endoskopii gastroenterologicznej z wyposażeniem, Pakiet 4 Dostawa przenośnego ultrasonografu do diagnostyki transrektalnej z wyposażeniem, Pakiet 5 Dostawa urządzenia rejestrującego pomiar impedancji i pH, Pakiet 6 Dostawa sond manometrycznych, Pakiet 7 Dostawa mikroskopu operacyjnego stereoskopowego do operacji neurochirurgicznych, Pakiet 8 Dostawa trepana, kraniotomu i wiertarki neurochirurgicznej szybkoobrotowej wraz z osprzętem, Pakiet 9 Dostawa uchwytów do mocowania głowy podczas operacji neurochirurgicznych wraz z osprzętem w wersjach dla małych dzieci i starszych. Retraktory mózgowe - system Halo Ring; Pakiet 10: Dostawa zestawu do elektrostymulacji EMG Biofeedback zwieraczy odbytu

Termin składania ofert: do dnia 08 czerwca 2016 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 31 )

Wynik postępowania ( 3 )

  • 15-07-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 2, w postępowaniu pn.: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety
  • 08-07-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 7, 8, 9, 10, w postępowaniu pn.: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety
  • 23-06-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 1, 3, 4, 6 oraz unieważnieniu postępowania w Pakiecie 5, w postępowaniu pn.: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety