Postępowanie AEZ/S-044/2014

28-02-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-044/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa wytrząsarek laboratoryjnych, 2)Pakiet 2 - dostawa mikrowirówki z akcesoriami, 3)Pakiet 3 - dostawa mieszadła mechanicznego, 4)Pakiet 4 - dostawa fałdomierza medycznego, 5)Pakiet 5 - dostawa zestawu do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki, 6)Pakiet 6 - dostawa aparatu do pomiaru indywidualnej odpowiedzi na działanie trzech klas leków przeciwpłytkowych, 7)Pakiet 7 - dostawa aparatu do pomiaru składu ciała

Termin składania ofert: do dnia 10 lutego 2014 do godziny 09:50 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 17-03-2014

    pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postepowaniu pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa wytrząsarek laboratoryjnych, 2)Pakiet 2 - dostawa mikrowirówki z akcesoriami, 3)Pakiet 3 - dostawa mieszadła mechanicznego, 4)Pakiet 4 - dostawa fałdomierza medycznego, 5)Pakiet 5 - dostawa zestawu do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki, 6)Pakiet 6 - dostawa aparatu do pomiaru indywidualnej odpowiedzi na działanie trzech klas leków przeciwpłytkowych, 7)Pakiet 7 - dostawa aparatu do pomiaru składu ciała