Postępowanie AEZ/S-158/2014

11-09-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-158/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa drukarki kolorowej wraz z akcesoriami na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM.Pakiet 2: Dostawa tabletu na potrzeby Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu z oddziałami: Pielęgniarstwa, Zdrowia Publicznego, Dietetyki WUM. Pakiet 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Sekretariatu Organizacji Studenckich WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera stacjonarnego wraz z monitorem na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM.Pakiet 5: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby II Kliniki Psychiatrycznej WUM.Pakiet 6: Dostawa tabletu na potrzeby WUM.

Termin składania ofert: do dnia 19 września 2014 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 25 )

Wynik postępowania ( 3 )

  • 03-10-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa drukarki kolorowej wraz z akcesoriami na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM.
  • 30-09-2014

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa drukarki kolorowej wraz z akcesoriami na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM.
  • 25-09-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa drukarki kolorowej wraz z akcesoriami na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM.Pakiet 2: Dostawa tabletu na potrzeby Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu z oddziałami: Pielęgniarstwa, Zdrowia Publicznego, Dietetyki WUM. Pakiet 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Sekretariatu Organizacji Studenckich WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera stacjonarnego wraz z monitorem na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM.Pakiet 5: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby II Kliniki Psychiatrycznej WUM.Pakiet 6: Dostawa tabletu na potrzeby WUM.