Postępowanie AEZ/S-017/2015

17-02-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów w podziale na następujące pakiety: Pakiet 1: mikroskop fluorescencyjny (1 szt.), Pakiet 2: mikroskop biologiczny (1 szt.), Pakiet 3: mikroskop laboratoryjny z kamerą cyfrową (1 szt.), Pakiet 4: mikroskop odwrócony (1 szt.), Pakiet 5: mikroskop laboratoryjny (1 szt.) - wyszczególnionych co do rodzaju i liczby oraz spełniających minimalne wymagania określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, na warunkach określonych we Wzorze umowy - stanowiących Załączniki do SIWZ. Wykonawca dokona instalacji i uruchomienia urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz przeprowadzi szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia dla pracowników wskazanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych WUM.

Termin składania ofert: do dnia 27 lutego 2015 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 23-03-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa mikroskopów w podziale na następujące pakiety: Pakiet 1: mikroskop fluorescencyjny (1 szt.), Pakiet 2: mikroskop biologiczny (1 szt.), Pakiet 3: mikroskop laboratoryjny z kamerą cyfrową (1 szt.), Pakiet 4: mikroskop odwrócony (1 szt.), Pakiet 5: mikroskop laboratoryjny (1 szt.) - wyszczególnionych co do rodzaju i liczby oraz spełniających minimalne wymagania określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, na warunkach określonych we Wzorze umowy - stanowiących Załączniki do SIWZ.