Postępowanie AZP/Z-042/2021

31-12-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/49266/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-042/2021

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badania klinicznego (usługa CRO) dla badania oznaczonego jako (...)w ramach projektu pn.: “Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network, znak sprawy AZP/Z-042/2021 Numer referencyjny: AZP/Z-042/2021

Termin składania ofert: do dnia 10 lutego 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )