Postępowanie AEZ/S-031/2021

28-07-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/35287/details

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne wykonywanie robót remontowych i ogólnobudowlanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - na podstawie umowy ramowej, znak sprawy: AEZ/S-031/2021

Termin składania ofert: do dnia 13 sierpnia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )