Postępowanie AEZ/S-063/2021

02-11-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/43751/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-063/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie urządzeń stomatologicznych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa systemu CAD/CAM; Pakiet 2 – Dostawa symulatora VR do celów dydaktycznych; Pakiet 3 – Dostawa aparatu RTG do zdjęć wewnątrzustnych.

Termin składania ofert: do dnia 16 listopada 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )