Postępowanie AEZ/S-141/2016

30-09-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-141/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa kamery na potrzeby Kliniki Neurologii Dziecięcej WUM Pakiet 2: Dostawa drukarki na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM Pakiet 3: Dostawa tabletu na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby WUM Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Intensywnej Terapii w Chorobach Zakaźnych WUM Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM Pakiet 7: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM. Pakiet 8: Dostawa telewizora na potrzeby Kliniki Intensywnej Terapii w Chorobach Zakaźnych WUM.

Termin składania ofert: do dnia 10 października 2016 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 1 )