Postępowanie AEZ/S-237/2013

15-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-237/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia pomieszczeń zwierzętarni dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Lampy bakteriobójcze; Pakiet 2 Stacja odkapslowania butelek i stacja opróżniania butelek; Pakiet 3 Chłodnia; Pakiet 4 Wózki; Pakiet 5 Wózki i regały jezdne; Pakiet 6 Stacja wymiany klatek, stacja usuwania ściółki, regały na klatki oraz klatki z kompletnym wyposażeniem.

Termin składania ofert: do dnia 23 grudnia 2013 do godziny 08:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 27 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 24-12-2013

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 4, w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia pomieszczeń zwierzętarni dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT, w podziale na pakiety.
  • 10-01-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objetych Pakietami 1 - 3, 6 oraz unieważanieniu w zakresie dostaw objętych Pakietem 5 w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia pomieszczeń zwierzętarni dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Lampy bakteriobójcze; Pakiet 2 Stacja odkapslowania butelek i stacja opróżniania butelek; Pakiet 3 Chłodnia; Pakiet 4 Wózki; Pakiet 5 Wózki i regały jezdne; Pakiet 6 Stacja wymiany klatek, stacja usuwania ściółki, regały na klatki oraz klatki z kompletnym wyposażeniem.