Postępowanie AEZ/S-194/2015

30-11-2015

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-194/2015

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji pomieszczeń Laboratorium Inżynierii Tkankowej Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w celu przystosowania pomieszczeń laboratoryjnych do prowadzenia działalności polegającej na wytwarzaniu preparatów komórkowych w standardzie GMP wraz z uzyskaniem pozwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej (HE-ATMP)

Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2015 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 29-12-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji pomieszczeń Laboratorium Inżynierii Tkankowej Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w celu przystosowania pomieszczeń laboratoryjnych do prowadzenia działalności polegającej na wytwarzaniu preparatów komórkowych w standardzie GMP wraz z uzyskaniem pozwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej (HE-ATMP)