Postępowanie AZP/Z-053/2020

23-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19953/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-053/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa głowy i zębów fantomowych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa fantomu stomatologicznego głowy z uzębieniem Pakiet 2: Dostawa zestawów modeli stomatologicznych, głowy i zęby fantomowe

Termin składania ofert: do dnia 02 grudnia 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )