Postępowanie AEZ/S-016/2015

11-02-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-016/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM; Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM; Pakiet 3: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM; Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM; Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUM; Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM; Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM; Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Neurologii WUM

Termin składania ofert: do dnia 20 lutego 2015 do godziny 08:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 3 )

  • 17-03-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 3 i 4, w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety
  • 10-03-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 5, w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety
  • 09-03-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 1, 2, 6, 7, 8, w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety