Postępowanie AEZ/S-304/2013

24-12-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-304/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Manekin niemowlęcia do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej; Pakiet 2 Symulator czynności życiowych z przenośnym monitorem pacjenta; Pakiet 3 Fantom pachowy; Pakiet 4 Fantom nadobojczykowy; Pakiet 5 Model ramienia do pomiaru ciśnienia krwi; Pakiet 6 Fantom kilkuletniego dziecka do nauki podstawowych technik ratowania życia; Pakiet 7 Fantom - tors z interaktywną symulacją arytmii; Pakiet 8 Manekin do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej niemowląt; Pakiet 9 Fantomy stomatologiczne; Pakiet 10 Modele anatomii człowieka dla celów dydaktycznych; Pakiet 11 Zestaw do ćwiczeń z promieniowania rentgenowskiego.

Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2014 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 18-02-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 8 i 10.
  • 07-02-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11.