Postępowanie AEZ/S-045/2015

23-03-2015

Kategoria: Dostawy

Zapytanie o cenę

Nr sprawy: AEZ/S-045/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemów wizyjnych i pomiarowych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa monitora centralnego, 2)Pakiet 2 dostawa systemu monitorowania sal operacyjnych, 3)Pakiet 3 dostawa urządzenia pomiarowego, 4)Pakiet 4 dostawa pulsoksymetru, 5)Pakiet 5 dostawa wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego, 6)Pakiet 6 dostawa wideokapilaroskop z wyposażeniem, 7)Pakiet 7 dostawa pH-metru.

Termin składania ofert: do dnia 02 kwietnia 2015 do godziny 10:50 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 09-04-2015

    pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa systemów wizyjnych i pomiarowych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa monitora centralnego, 2)Pakiet 2 dostawa systemu monitorowania sal operacyjnych, 3)Pakiet 3 dostawa urządzenia pomiarowego,4)Pakiet 4 dostawa pulsoksymetru, 5)Pakiet 5 dostawa wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego, 6)Pakiet 6 dostawa wideokapilaroskop z wyposażeniem, 7)Pakiet 7 dostawa pH-metru.